SWDR3

SWDR3 - System Wspomagania Dyżurnego Ruchu dla Train Driver 2 stworzony przez Nitro

Link do projektu

  • Status Nowy
  • Procent zaawansowania:
    0%
  • Typ zgłoszenia Prośba o funkcjonalność
  • Kategoria Backend / Core
  • Priorytet Niski
  • Rozpoznane w wersji v2017
  • Do realizacji w wersji Nie zdecydowano
Przydzielony do projektu: SWDR3
Zgłoszone przez Nitro - 14.11.2017

FS#11 - Sortowanie rubryk w tabeli RJ po kolumnach

Sortowanie rubryk w tabeli RJ po kolumnach

#57

Wczytywanie...

Dostępne skróty klawiaturowe

Lista zgłoszeń

Szczegóły zadania

Edytowanie zadania