SWDR3

SWDR3 - System Wspomagania Dyżurnego Ruchu dla Train Driver 2 stworzony przez Nitro

Link do projektu

  • Status Przypisany
  • Procent zaawansowania:
    0%
  • Typ zgłoszenia Wykryte błędy
  • Kategoria Backend / Core
  • Priorytet Normalny
  • Rozpoznane w wersji v2017
  • Do realizacji w wersji Nie zdecydowano
Przydzielony do projektu: SWDR3
Zgłoszone przez Bury - 26.11.2017

FS#25 - Chat chronologicznie

Chat nie jest sortowany chronologicznie według czasu.

Wczytywanie...

Dostępne skróty klawiaturowe

Lista zgłoszeń

Szczegóły zadania

Edytowanie zadania