SWDR3

SWDR3 - System Wspomagania Dyżurnego Ruchu dla Train Driver 2 stworzony przez Nitro

Link do projektu

  • Status Zamknięte
  • Procent zaawansowania:
    100%
  • Typ zgłoszenia Prośba o funkcjonalność
  • Kategoria Backend / Core
  • Priorytet Normalny
  • Rozpoznane w wersji v2017
  • Do realizacji w wersji Nie zdecydowano
Przydzielony do projektu: SWDR3
Zgłoszone przez Nitro - 14.11.2017
Ostatnio edytował Nitro - 01.03.2018

FS#6 - Wyświetlenie szczegółowe RJ pociągu

Wyświetlenie szczegółowe RJ pociągu.

Format:

[skład pociągu]

Tabela:

Godzina przyjazdu | godzina odjazdu | Stacja | Przycisk pozwalający na wysłanie RJ z danej stacji | Przycisk pozwalający na zmianę opisu eksploatacji

Ticket wewn. #39

Zamknięte przez  Nitro
01.03.2018 12:00
Powód zamknięcia:  Zaimplementowany

Wczytywanie...

Dostępne skróty klawiaturowe

Lista zgłoszeń

Szczegóły zadania

Edytowanie zadania