SWDR3

SWDR3 - System Wspomagania Dyżurnego Ruchu dla Train Driver 2 stworzony przez Nitro

Link do projektu

  • Status Nowy
  • Procent zaawansowania:
    70%
  • Typ zgłoszenia Prośba o funkcjonalność
  • Kategoria Backend / Core
  • Priorytet Normalny
  • Rozpoznane w wersji v2017
  • Do realizacji w wersji Nie zdecydowano
Przydzielony do projektu: SWDR3
Zgłoszone przez Nitro - 14.11.2017

FS#7 - Chat - prywatne rozmowy w zakładkach

Prywatne rozmowy w zakładkach.
Dźwięk nowej wiadomości.

Ticket wewn. #47

Wczytywanie...

Dostępne skróty klawiaturowe

Lista zgłoszeń

Szczegóły zadania

Edytowanie zadania