SWDR3

SWDR3 - System Wspomagania Dyżurnego Ruchu dla Train Driver 2 stworzony przez Nitro

Link do projektu

  • Status Nowy
  • Procent zaawansowania:
    40%
  • Typ zgłoszenia Prośba o funkcjonalność
  • Kategoria Backend / Core
  • Priorytet Normalny
  • Rozpoznane w wersji v2017
  • Do realizacji w wersji v2018
Przydzielony do projektu: SWDR3
Zgłoszone przez Nitro - 14.11.2017

FS#9 - Nowy kreator stacji

Napisać nowy kreator stacji, uwzględniający wszystkie aspekty dla generatora RJ.
Napisać nowy generator RJ

Ticket wewn. #44

Wczytywanie...

Dostępne skróty klawiaturowe

Lista zgłoszeń

Szczegóły zadania

Edytowanie zadania